Uitgeverij Thoth | Europan NL

Boek

Stacks Image 3816
Stacks Image 3839
Stacks Image 32081
Stacks Image 33583
Stacks Image 33586
Stacks Image 32089
Stacks Image 27902
Stacks Image 27905
Stacks Image 23882
Stacks Image 32097
thoth–europan-boek-900x553px
Stacks Image 32142
Productive Amsterdam
Space for a new Economy
Deze publicatie presenteert een selectie van ontwerpvoorstellen die zijn ingediend voor Europan 14 in Nederland. Europan is een stedenbouwkundige wedstrijd voor ontwerp-professionals (architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, kunstenaars, ecologen en sociale geografen) jonger dan 40 jaar. De wedstrijd wordt om de twee jaar georganiseerd in verschillende Europese landen, rond een gemeenschappelijk thema. Europan NL werkt samen met de gemeente Amsterdam om het wedstrijdthema Productive City van dit jaar te verkennen op vijf locaties met een uitdagende mix van sociale, economische en ruimtelijke omstandigheden.

Hoe kan het aanbod van werkruimte en huisvesting in Amsterdam reageren op een diversificerende en groeiende bevolking? Welke ontwerp-strategieën kunnen onderbenutte ruimtes in de stad nieuw leven inblazen en optimaliseren? Welke richtlijnen zijn nodig om productieve buurten voor gemengd gebruik te organiseren? Deze en andere vragen zijn onderzocht door de bekroonde ontwerpers. De plannen worden in het boek gepresenteerd, samen met een reeks essays die uitdagingen en kansen belichten.
soort project boek
omvang 112 pagina's
formaat 210 x 297 mm
editie Engels
werkzaamheden ontwerp, realisatie, productie

in opdracht van Uitgeverij Thoth
voor Europan NL
coördinatie Madir Shah en Jonathan Woodroffe
auteurs Joost Beunderman, Kristiaan Borret, Alice Fung, Zef Hemel, Eric van der Kooij, Sabine Lebesque, Matthijs van Ruijven, William Stokman, Joost Zonneveld

druk en bindwerk
 Drukkerij Wilco

boek bestellen
www.thoth.nl
ISBN 78-90-6868-774-3
beukers scholma
Stacks Image 3929
nieuwe gracht 40, 2011 ng haarlem
beukers scholma
nieuwe gracht 40, 2011 ng haarlem